Memòria Corresponent A L’exercici 1937-1938. Federació De Cooperatives De Catalunya eBook

ISBN none
AUTOR(A) No Especificado
FECHA none
TAMAÑO DEL ARCHIVO 1,58 MB
Emprende2020.es Memòria Corresponent A L’exercici 1937-1938. Federació De Cooperatives De Catalunya Image
Barcelona, Editorial Cooperativa Popular, 1938. 16x22 cm 41 pp.
DESCARGAR
LEER EN LINEA
El libro Memòria Corresponent A L’exercici 1937-1938. Federació De Cooperatives De Catalunya en formato PDF. El libro Memòria Corresponent A L’exercici 1937-1938. Federació De Cooperatives De Catalunya en formato MOBI. El libro Memòria Corresponent A L’exercici 1937-1938. Federació De Cooperatives De Catalunya en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor No Especificado. Disfruta leyendo con el sitio web emprende2020.es.

Presentació d'una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior a l'organisme encarregat de verificar la seva constitució i d'efectuar la seva inscripció en el Registre corresponent, en el que quedarà dipositada, juntament amb els comptes anuals. 3.

69.1 Les cooperatives, llurs federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya han de dipositar en la Direcció General competent en la matèria, dins els dos mesos següents a la data en que hagin estat aprovats per l'Assemblea General, els comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte anual de pèrdues i guanys i la memòria explicativa de l'exercici, segons el ...